HGElectric

Vị trí của bạn: Trang chủ
Email In PDF.

TAIWAN METERS PLANT

Bảng giá biến dòng đo lường, dạng vuông MFO, Split core (Current Transformer)

Sản phẩm

Ratio

Class

Rated Burden (VA)

Đơn giá (VND)

MFO-30

20/5A

1.0

5~10

157,831


30/5A

 

 

157,831


40/5A

 

 

157,831


50/5A

 

 

157,831


75/5A

 

 

157,831


100/5A

 

 

157,831


150/5A

 

 

157,831

MFO-40

200/5A

1.0

5~10

157,831


250/5A

 

 

157,831


300/5A

 

 

166,440


400/5A


15

180,790

MFO-60

500/5A

1.0

15

200,877


600/5A

 

 

223,834


800/5A

 

 

272,620

MFO-100

1000/5A

1.0

15

319,109


1200/5A

 

 

373,057


1250/5A

 

 

378,797


1500/5A

 

 

405,771


1600/5A

 

 

482,106


2000/5A

 

 

562,456


2500/5A

 

 

573,936


3000/5A

 

 

660,026

CTP 100/31

4000/5A

1.0

15

918,296

 

RS-816

Split Core MCT

2000/5A

1.0

20

2,898,371


2500/5A

 

 

2,993,070


3000/5A

 

 

3,099,249


4000/5A

 

 

3,328,823

 

 

Kết nối cộng đồng

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Yahoo! Bookmarks